Naše služby

  • Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti;
  • Kompletný právny servis súvisiaci s predajom, s prenájmom vašej nehnuteľnosti;
  • Návrh na zápis do katastra nehnuteľností;
  • Vypracovanie rôznych zmlúv;
  • Poradenstvo súvisiace so založením spoločnosti s. r. o. a vypracovanie podkladov potrebných na zápis s. r. o. do OR SR;
  • Vypracovanie: Spoločenskej zmluvy, zakladateľskej, podkladov súvisiacich so zmenou údajov v OR SR;

 

Každý predaj alebo prenájom si vyžaduje individuálny prístup a vypracovanie dôkladných podkladov. Právo týkajúce sa nehnuteľností (predaj, prenájom) sa neustále novelizuje a vyžaduje prehľad a pravidelné vzdelávanie. Z tohto dôvodu chceme našim zákazníkom prostredníctvom služieb, ktoré ponúkame, šetriť ich čas aj peniaze. S nehnuteľnosťami je taktiež spojený aj sled administratívnych činností. Poskytujeme preto taktiež vypracovanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností, ktorý Vám uľahčí Vašu prácu.

 

Dohľad nad kúpou, resp. predajom Vašej nehnuteľnosti:

  • dohliadneme na celý proces kúpy, resp. predaja Vašej nehnuteľnosti z právneho aj finančného hľadiska;
  • preveríme nehnuteľnosť, vlastnícke práva, všetky ťarchy, či iné obmedzenia;
  • zabezpečíme vám všetky potrebné zmluvy a podklady, znalecký posudok, najvýhodnejší finančný úver;
  • budeme samozrejme dohliadať nad riadnym uhradením kúpnej ceny.

399,-€ + poplatky za vypracovanie zmlúv a návrhu na vklad

Toggle

Header styles

Layouts

Reset default